رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

ریجن چیست؟ انواع تقسیم بندی ، علت اختلاف قیمت و...

ریجن ( REGION ) چیست؟

ریجن یک قفل منطقه ای یا قاره ای است که هم دستگاه و هم بازی بر اساس آن تقسیم بندی می شوند. ترتیب تقسیم بندی این ریجن ها در بخش ساخت دستگاه بر 3 بخش و در قسمت ساخت بازی بر 4 بخش می باشد.

در بخش ساخت دستگاه REGION 1 – NTSC.UC برای قاره امریکا ( شمالی و جنوبی )، REGION 2 - PAL برای قاره اروپا، خاورمیانه، استرالیا و نیوزیلند می باشد. REGION 3 NTSC-J خود بر 2 نوع تقسیم می شود: J که برای کشور ژاپن و کره و J / ASIA برای آسیای شرقی مثل تایوان، سنگاپور و... می باشد.

در بخش ساخت بازی ریجن جدیدی اضافه می شود که باعث خنثی سازی قفل منطقه ای می شود که REGION FREE نام دارد. علت اختلاف قیمت در ریجن ها به طور خلاصه واحد پولی هر قاره و منطقه می باشد و این اختلاف قیمت ها هیچ گونه تاثیری بر کیفیت ساخت دستگاه نخواهد داشت. اگر چه پاور برق دستگا های ساخت منطقه ی شماره 3 نیاز به تبدیل 110 به 220 دارد.